Kontakt


Axeltofta Fritidsförenings styrelse och andra ansvariga

(efter årsmötet 2021-07-22)


Styrelsen

Ordförande: Patrik Bengtsson, 0703-60 69 64

Kassör: Eva Gylling

Sekreterare: Maria Vestvi

Ledamot:

Anci Schrewelius, Daniella Jönsson, Jerry Kvick, Jimmy Åkerlund

Suppleant: Ulf Brodin, Öjvinn Hallgren


Andra ansvariga

FAK: Anci Schrewelius, Camilla Johansson, Silvija Dojčinović

Flaggansvarig: Camilla Johansson

Kioskansvarig: Camilla Johansson, 0702-39 85 58

Områdesvärd (rabatter och blommor): Anna Lindblad 

Områdesvärd: Jim Svensson, Öjvinn Hallgren

Revisor: Lena Berggren, Marie Jönsson 

Revisor suppleantMichelle Hultgren

Släpansvarig: Camilla Johansson, 0702-39 85 58

Stugansvarig: Anci Schrewelius, 0738-35 71 18

Valberedning: Anna Lindblad, Camilla Johansson

Webbansvarig: Daniella Jönsson